SP8PRL
Login: Haso:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
4,677,314 unikalne wizyty
POLSKI CallBook
25 Sierpień 2019 04:15
Sierpień 2019
Pon Wto Śr Czw Pi Sob Nie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
» Wadze klubu SP8PRL
» Lista czonkw SP8PRL
» Skadki PZK 2018
» Wadze OT20
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IV Tura 2018
» Ranking LM-UKF 2018
» Wyniki LM-UKF 2017
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodw 2018
» Zestawienie zawodw 2018
Info Online

Nawigacja
Regulamin SP8PRL - Maj 2011

Chem, dnia 07.05.2011

Regulaminu Klubu SP8PRL

1 Postanowienia oglne

 1. Nazwa Klubu: Chemski Klub Krtkofalowcw Polskiego Zwizku Krtkofalowcw SP8PRL.
 2. Klub jest organizacj radioamatorw hobbystw, dziaajcych i zainteresowanych wykorzystaniem fal radiowych w sposb przewidziany dla suby radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz zgodnie z przepisami dotyczcymi innych oglnodostpnych pasm radiowych.
 3. Klub opiera sw dziaalno na spoecznej pracy swoich czonkw.
 4. Organem decyzyjnym Klubu jest Rada Klubu, w skadzie: Operatorzy odpowiedzialni i Prezes Klubu.
 5. Czonkowie Klubu ze swojego grona wybieraj Prezesa, odpowiedzialnego za reprezentowanie Klubu na zewntrz: Prezes Klubu.
 6. Klub dziaa na terytorium miasta Chem oraz (w zakresie realizowanych przedsiwzi regulaminowych) w innych lokalizacjach w Polsce.
 7. Klub ma prawo uywania znaku graficznego PZK oraz posugiwa si znakami, symbolami i pieczciami ustalonymi przez jego wadze.
 8. Dziaalno Klubu opiera si na dobrowolnej aktywnoci spoecznej, prowadzonej dla realizacji okrelonych w 2 zaoe i celw, na podstawie niniejszego regulaminu w zgodzie ze Statutem Polskiego Zwizku Krtkofalowcw.

2 Cele dziaalnoci

 1. Integrowanie rodowisk radiowych z terenu dziaalnoci Klubu.
 2. Aktywna praca operatorska na pasmach amatorskich oraz praca w zawodach krajowych i midzynarodowych pod przyznanym znakiem wywoawczym.
 3. Wymiana dowiadcze informacji w pracy na pasmach amatorskich i pozostaych czstotliwociach oglnodostpnych.
 4. Klub realizuje swoje cele przez:

a) zrzeszanie osb fizycznych zainteresowanych prac na pasmach radiowych,
b) organizacj i prowadzenie szkole, wykadw i okolicznociowych imprez z zakresu pracy i tematyki podejmowanej przez Klub,
c) reprezentowanie i obron interesw czonkw Klubu wobec wadz i innych organizacji,
d) wspprac z klubami, organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zainteresowaniach,
e) instalowanie i obsug amatorskich urzdze radiowych,
f) wspdziaanie z organami administracji pastwowej w zakresie szkolenia i pomocy w tworzeniu amatorskiej cznoci radiowej w sytuacjach kryzysowych,
g) inne formy aktywnoci zaproponowane przez Czonkw Klubu i zaaprobowane przez Rad Klubu.

3 Struktura Klubu SP8PRL

Klub zrzesza czonkw:

a) zwyczajnych,
b) wspierajcych,
c) honorowych.

 1. Czonek Zwyczajny: osoba wyraajca ch przystpienia do Klubu zaakceptowana przez Rad Klubu; spord czonkw zwyczajnych posiadajcych wiadectwo Operatora Urzdze Radiowych w Subie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej Rada Klubu powouje Operatorw upowanionych do samodzielnej pracy spod znaku klubowego.
 2. Czonek Wspierajcy: osoba fizyczna lub prawna wyraajca ch wspierania dziaalnoci Klubu.
 3. Czonek Honorowy: osoba zasuona dla dziaalnoci i rozwoju Klubu.

4 Finanse

 1. Klub nie posiada majtku.

5 Przypadki szczeglne, skrelenie z listy czonkw.

Czonek Klubu zostanie skrelony z listy czonkowskiej w przypadku:

 1. rozpowszechniania treci szkodzcych wizerunkowi Klubu lub jego czonkw;
 2. naruszenia oglnie przyjtych zasad dobrego wspycia;
 3. nieetycznego zachowania na pasmach;
 4. rezygnacji na pimie.

Decyzj o skreleniu z listy klubowej podejmuje Rada Klubu w trybie niejawnym w stosunku gosw co najmniej 2/3.

Rada Klubu

Sylwia Sikora SQ8MXN – Prezes Klubu
Wiktor Korkosz SP8ENS – Operator Odpowiedzialny
Andrzej Baluk SP8FNA – Operator Odpowiedzialny
Marek Matysek SQ8MFM – Operator Odpowiedzialny

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright sp8prl © 2008