SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
10,427,360 unikalne wizyty
Czerwca 12 2024 22:56:36
Czerwiec 2024
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Regulamin SP8PRL - Maj 2011

Chełm, dnia 07.05.2011

Regulaminu Klubu SP8PRL

§1 Postanowienia ogólne

 1. Nazwa Klubu: Chełmski Klub Krótkofalowców Polskiego Związku Krótkofalowców SP8PRL.
 2. Klub jest organizacją radioamatorów hobbystów, działających i zainteresowanych wykorzystaniem fal radiowych w sposób przewidziany dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi innych ogólnodostępnych pasm radiowych.
 3. Klub opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków.
 4. Organem decyzyjnym Klubu jest Rada Klubu, w składzie: Operatorzy odpowiedzialni i Prezes Klubu.
 5. Członkowie Klubu ze swojego grona wybierają Prezesa, odpowiedzialnego za reprezentowanie Klubu na zewnątrz: Prezes Klubu.
 6. Klub działa na terytorium miasta Chełm oraz (w zakresie realizowanych przedsięwzięć regulaminowych) w innych lokalizacjach w Polsce.
 7. Klub ma prawo używania znaku graficznego PZK oraz posługiwać się znakami, symbolami i pieczęciami ustalonymi przez jego władze.
 8. Działalność Klubu opiera się na dobrowolnej aktywności społecznej, prowadzonej dla realizacji określonych w §2 założeń i celów, na podstawie niniejszego regulaminu w zgodzie ze Statutem Polskiego Związku Krótkofalowców.

§2 Cele działalności

 1. Integrowanie środowisk radiowych z terenu działalności Klubu.
 2. Aktywna praca operatorska na pasmach amatorskich oraz praca w zawodach krajowych i międzynarodowych pod przyznanym znakiem wywoławczym.
 3. Wymiana doświadczeń informacji w pracy na pasmach amatorskich i pozostałych częstotliwościach ogólnodostępnych.
 4. Klub realizuje swoje cele przez:

a) zrzeszanie osób fizycznych zainteresowanych pracą na pasmach radiowych,
b) organizację i prowadzenie szkoleń, wykładów i okolicznościowych imprez z zakresu pracy i tematyki podejmowanej przez Klub,
c) reprezentowanie i obronę interesów członków Klubu wobec władz i innych organizacji,
d) współpracę z klubami, organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zainteresowaniach,
e) instalowanie i obsługę amatorskich urządzeń radiowych,
f) współdziałanie z organami administracji państwowej w zakresie szkolenia i pomocy w tworzeniu amatorskiej łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych,
g) inne formy aktywności zaproponowane przez Członków Klubu i zaaprobowane przez Radę Klubu.

§3 Struktura Klubu SP8PRL

Klub zrzesza członków:

a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

 1. Członek Zwyczajny: osoba wyrażająca chęć przystąpienia do Klubu zaakceptowana przez Radę Klubu; spośród członków zwyczajnych posiadających Świadectwo Operatora Urządzeń Radiowych w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej Rada Klubu powołuje Operatorów upoważnionych do samodzielnej pracy spod znaku klubowego.
 2. Członek Wspierający: osoba fizyczna lub prawna wyrażająca chęć wspierania działalności Klubu.
 3. Członek Honorowy: osoba zasłużona dla działalności i rozwoju Klubu.

§4 Finanse

 1. Klub nie posiada majątku.

§5 Przypadki szczególne, skreślenie z listy członków.

Członek Klubu zostanie skreślony z listy członkowskiej w przypadku:

 1. rozpowszechniania treści szkodzących wizerunkowi Klubu lub jego członków;
 2. naruszenia ogólnie przyjętych zasad dobrego współżycia;
 3. nieetycznego zachowania na pasmach;
 4. rezygnacji na piśmie.

Decyzję o skreśleniu z listy klubowej podejmuje Rada Klubu w trybie niejawnym w stosunku głosów co najmniej 2/3.

Rada Klubu

Sylwia Sikora SQ8MXN – Prezes Klubu
Wiktor Korkosz SP8ENS – Operator Odpowiedzialny
Andrzej Baluk SP8FNA – Operator Odpowiedzialny
Marek Matysek SQ8MFM – Operator Odpowiedzialny

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019